TALMEX Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie”.

Celem projektu jest: wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi ich optymalizacja i automatyzacja. W ramach projektu zostanie wdrożony system do zarządzania obiegiem dokumentów w komunikacji z pracownikami i dostawcami, zarządzania zasobami, system sterowania mediami oraz nakładki językowe na platformę B2B. Innowacyjność rozwiązania polega na możliwości zapewnienia automatyzacji wszystkich tych elementów procesów, które nie wymagają bezpośredniej decyzji człowieka. Inwestycja objęta projektem wpisuje się w model działania B2E i B2B. Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług, szkoleń z obsługi systemu, koszty personelu.
Dofinansowanie projektu z UE         168 416,95 PLN,
Całkowita wartość projektu              531 786,81 PLN.
Mapa Dotacji