TALMEX Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej. W ramach projektu Wnioskodawca uruchomi komercyjną produkcję instalacji SEZAS – Instalacja separacji zawiesiny z wody i ścieków (robocza nazwa). Opracowanie instalacji i procesu obróbki zanieczyszczonej wody obiegowej z procesu odsiarczania spalin metodą wapienno – gipsową na mokro stanowi wynik przeprowadzonych prac B+R przez Wnioskodawcę, które objęte są zgłoszeniem patentowym P.410940. W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja produktowa, dzięki której zostanie rozszerzona struktura asortymentowa firmy. Nowy produkt, wyróżniający się pod względem technologicznym na tle konkurencji, będzie stanowił element asortymentu pozwalający na zwiększenie poziomu sprzedaży. Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty promocji.
Dofinansowanie projektu z UE        616 992,91 PLN.
Całkowita wartość Projektu          2 165 653,89 PLN.
Mapa Dotacji