TALMEX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym”.

Aktualizacja 10.01.2019 r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych otrzymano jedną ofertę, którą złożył RAS – TECH Robert Stachura z Jaworzna.
Aktualizacja 26.11.2018 r.
W związku ze złożonym zapytaniem do Zamawiającego w dniu 27.11.2018 r., Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1: W związku z publikacją zapytania ofertowym: „ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.11.2018 na dostawę środków trwałych na potrzeby realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym”, Czy dopuszczą Państwo składania ofert częściowych? Chcielibyśmy złożyć ofertę na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego. Mamy w ofercie urządzenia, które umożliwia rozbudowę o Phased Array i TOFD.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego na dostawę środków trwałych na potrzeby realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym” przedmiotem oferty winny być wszystkie elementy ujęte w zapytaniu ofertowym. Złożenie niekompletnej oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.