TALMEX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym”.

Aktualizacja 2.01.2018 r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania CAD otrzymano jedną ofertę, którą złożyła ABBA Paweł Kromski z Krakowa.
Aktualizacja 19.12.2017 r.