Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe dotyczące projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowogospodarcze ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych”.

Talmex Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup elementów służących do budowy prototypu (wymienniki stacji sorpcji 2 szt.) z dnia 14.12.2017r. nie wpłynęła żadna oferta.

Aktualizacja dnia 14.12.2017 r.
W związku z realizacją projektu w ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: