BADANIA I ROZWÓJ


OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII ODZYSKU WODY NA CELE BYTOWO GOSPODARCZE ZE STRUMIENI WODNYCH OBCIĄŻONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI I NIEORGANICZNYMI Z JEDNOCZESNĄ ELIMINACJĄ MIKROZANIECZYSZCZEŃ ANTROPOGENICZNYCH

TECHNOLOGIA SEPARACJI ZAWIESINY Z WODY i ŚCIEKÓW


SYSTEMY ODZYSKU WODY