BADANIA I ROZWÓJ


OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII ODZYSKU WODY NA CELE BYTOWO GOSPODARCZE ZE STRUMIENI WODNYCH OBCIĄŻONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI I NIEORGANICZNYMI Z JEDNOCZESNĄ ELIMINACJĄ MIKROZANIECZYSZCZEŃ ANTROPOGENICZNYCH

TECHNOLOGIA SEPARACJI ZAWIESINY Z WODY i ŚCIEKÓW

KLIKNIJ TU I WYŚLIJ ZAPYTANIE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ


SYSTEMY ODZYSKU WODY

OFERTA – OD KONCEPCJI I BADAŃ


KONCEPCJE i PROJEKTOWANIE
WSPARCIE JEDNOSTEK NAUKOWYCH i KLUCZOWYCH BIUR PROJEKTÓW

BADANIA LABORATORYJNE i BADANIA PILOTOWE
TECHNIKI MEMBRANOWE, SORPCJA, STRĄCANIE, UTLENIANIE, EDI, EDR, SEPARACJA, SEDYMENTACJA I INNE

PREFABRYKACJA I MONTAŻ INSTALACJI
JEDNOSTKOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU


BUDOWA, UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI