JAKOŚĆ


Jasna polityka i procedury w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Standardy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN 14001:2015, PN-EN 18001:2004.

Kwalifikacje i doświadczenie wymagane budownictwie, energetyce i przemyśle chemicznym.

Uprawnienia i certyfikaty UDT, TDT, TUV, DVS, GOST.

Wyróżnienia i tytuły „Jakość Roku – Złoto”, „Gazela Biznesu”, „Innowacyjna Firma”, „Rzetelna Firma, „Wiarygodna Firm” D&B i inne.

Otwarci na audyt naszych partnerów.


NASZĄ JAKOŚĆ KSZTAŁTUJE KLIENT

Polityka ZSintegrowanego Systemu Zarządzania

TUV_Merkblatt
TUV spawanie
UDT modernizacja
UDT montaż
UDT napraway
UDT wytwarzanie