PRZEMYSŁ   ENERGETYKA  CHEMIA
 

Instalacje    uzdatniania   wody,   oczyszczalnie    ścieków,   odsiarczania
i uzdatniania spalin, magazynowania chemikaliów, produkcji przemysłowej.

Trwałe, wydajne i chemicznie odporne rozwiązania, zoptymalizowane  procesy projektowania, hybrydowe zastosowania materiałów, nowoczesne technologie wytwarzania.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie aplikacji wykładzin gumowych, ebonitowych i laminatów.

Zgodność z wymogami Dyrektywy UE, przepisów UDT, TDT, AD 2000 – Merkblat HP O, EN ISO 3834-2,EN 1090-2, GOST.