Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ)


Określają ogólne zasady, na których Talmex Sp. z o.o. dokonuje zakupu towarów oraz usług określonych w Zamówieniu. Załączony dokument stanowi integralną część każdego zamówienia składanego przez Talmex Sp. z o.o.


Ogólne Warunki Zamówienia