DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt pn.

„WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI”

nr UDA-POIG.08.02.00-24-015/14-00

Nazwa Beneficjenta: TALMEX SP. Z O.O.

Okres realizacji: czerwiec 2014 – maj 2015

Całkowity koszt projektu: 396 468,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 277 527,60 PLN

Informacje źródłowe o dotacjach unijnych znajdują się na stronach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Program Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka