Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedz na realne potrzeby


Projekt pn. „Wdrożenie innowacji procesowej i technologicznej
związanej z przebudową i wyposażeniem hali warsztatowej”

nr UDA-RPSL.01.02.04-00-140/09-01

Nazwa Beneficjenta: TALMEX SP. Z O.O.

Okres realizacji: czerwiec 2011 – czerwiec 2012

Całkowity koszt projektu: 1 947 120,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 749 960,40 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013