logo

 

 

Projekt pn. „WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI”

 

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować procesy biznesowe realizowane na linii TALMEX – Partnerzy:

  1. Zamówienie usług,
  2. Realizacja usług,
  3. Wzajemne rozliczenia.

Planowane stworzenie platformy B2B zautomatyzuje procesy biznesowe, zachodzące pomiędzy TALMEX a Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za poœrednictwem przeglądarki internetowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektroniczne wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej, czyli tzw. cienkiego Klienta. Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny workflow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych.

W ramach powstającego rozwiązania zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT, która jest zgodna z założeniami strategii przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. Projekt dotyczy rozwoju współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne z 13 Partnerami, z którymi stale współpracujemy.

Projekt dotyczy współpracy o zasięgu międzynarodowym. W ramach projektu przeprowadzona zostanie zasadnicza zmiana procesu organizacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie jego współpracy z partnerami. Ponadto w ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące efektywnoœć energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (rozwiązania Green IT).

W ramach projektu będziemy również œwiadczyć na rzecz partnerów zaawansowaną usługę elektronicznego automatycznego przetwarzania danych (big data).

 

Ogłoszenie o planowanym zakupie nr 1
Specyfikacja
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zakup nr 1
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o planowanym zakupie nr 2
Specyfikacja
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zakup nr 2
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty