Projekt pn. „Zakup urządzenia do wodno-ściernego cięcia
oraz przystosowanie hali pod instalację urządzenia
celem wdrożenia innowacji procesowej w firmie
Talmex Sp. z o.o.”

był realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013.


Całkowity koszt projektu: 2 356 796,00 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 749 924,76 zł

Planowany harmonogram realizacji projektu (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia inwestycji), został zaplanowany na lata 2009 – 2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na www.rpo.silesia-region.pl