TALMEX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK)
w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie”.

Aktualizacja 30.11.2018 r.
Aktualizacja 23.07.2018 r.
Aktualizacja 16.07.2018 r.