TALMEX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania
Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK)
w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie”.

Aktualizacja 28.12.2017 r.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/TIK/2017 na dostawę laptopów i oprogramowania biurowego otrzymano trzy oferty. Najlepszą ofertę złożył ELCOMP S.C. Radosław Bizub, Jarosław Kowalczyk z Jaworzna.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/TIK/2017 na dostawę skanerów, serwerów i zasilacza awaryjnego UPS otrzymano trzy oferty. Najlepszą ofertę złożył ELCOMP S.C. Radosław Bizub, Jarosław Kowalczyk z Jaworzna.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/TIK/2017 na dostawę, instalację i konfigurację urządzenia UTM z oprorgamowaniem Security Pack otrzymano trzy oferty. Najlepszą ofertę złożył EGIS SYSTEM Guguła Grzegorz z Oświęcimia.

Aktualizacja 22.12.2017 r.
Zakończono przyjmowanie ofert na zapytania wystosowane 14.12.2017 r.
Aktualizacja 14.12.2017 r.