Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma Talmex Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo-gospodarcze
ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi
z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych

w ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnej technologii wielostopniowego oczyszczania strumieni wodnych

Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem, który Talmex planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie technologii oczyszczania strumieni wodnych z substancji organicznych i nieorganicznych z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych oraz wdrożenie nowego produktu: instalacji WRS.

Wartość projektu:   8 981 740,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   6 316 030,45 zł