Instalacja WRS
Water Recovery System


Instalacje do wielostopniowego oczyszczania wody i ścieków.

  • wysoka jakość oczyszczonej wody,
  • redukcja szerokiego spektrum zanieczyszczeń,
  • możliwość usuwania różnych zanieczyszczeń,
  • ponowne wykorzystanie wody do procesów przemysłowych,
  • ograniczenie szkodliwych substancji trafiających do środowiska,
  • minimalizacja ilości produktów ubocznych w procesie oczyszczania wody,
  • zmniejszenie strat ilości wody w trakcie procesu oczyszczania.